Newsletter

Zapisz się do newslettera Akces Medical SPAZgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Ponadto oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie.

Treść klauzuli informacyjnej
zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Andrzej Kornas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PUH Akces, ul. Jagiellońska 22 c/14 u, 78-100 Kołobrzeg
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - marketing@puh-akces.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
  4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi przesyłanie Pani/Panu wiadomości marketingowych.KONTAKT